Du er med til, at vi kan arbejde for at skabe et bedre liv for kræftoverlevere

Som medlem af Kræftens Bekæmpelse gør du en vigtig forskel for kræftforskningen. For eksempel har professor Jens Overgaard fra Aarhus Universitetshospital modtaget 4,5 millioner kroner til mere skræddersyet strålebehandling.

Jens Overgaard
Professor, Aarhus Universitetshospital

Vi har valgt at fremhæve Jens Overgaards projekt, fordi det understreger, at dine penge hele tiden arbejder for at nå et ambitiøst mål – målet om at gøre kræft til noget vi ikke dør af, men noget vi kan leve med.

På vej mod individuel og optimeret strålebehandling

Som det er nu, bliver rigtig mange hoved-halskræftpatienter og brystkræftpatienter helbredt, men det sker ikke uden omkostninger. For mange betyder det, at de får stærkt generende bivirkninger af strålebehandlingen. 

Målet er at kunne tilbyde strålebehandling, der giver den enkelte patient færre gener, når behandlingen er slut.

Jens Overgaards forskningsprojekt forsøger at finde frem til de patienter, der indenfor begge sygdomsgrupper har gavn af en mere aggressiv strålebehandling og dem, som ikke har. På den måde bliver behandlingen tilpasset hver enkelt patient.

Hvad er strålebehandling?

Strålebehandling behandler kræfttumorer lokalt, hvor f.eks. kemoterapi behandler kræftceller i hele kroppen. Behandlingen er effektiv, men rammer desværre også kroppens sunde celler. Det er det, Professor Jens Overgaard ønsker at gøre noget ved. 

Strålebehandling er behandling af...

kræft med ioniserende stråling, som regel i form af meget kraftige røntgenstråler. 

Strålerne virker ved at påvirke...

kræftcellernes arvemateriale, så de enten dør eller holder op med at dele sig. På den måde er det muligt at helbrede eller begrænse spredningen af kræft.

Målet er at ramme kræftcellerne...

uden at skade sundt væv. Men strålehandling påvirker også kroppens normale celler, og det er denne påvirkning, der kan give bivirkninger.

Professor Jens  Overgaard...

arbejder målrettet på at få minimeret bivirkningerne gennem en mere individualiseret og skræddersyet strålebehandling, der ikke skader det sunde væv.

Løsningen findes i cellernes DNA

-Vi ved blandt andet, at der er celler, som er resistente overfor strålebehandling. Vi studerer derfor alle celler nøje og arbejder intenst på at få dem karakteriseret for at kunne optimere strålebehandlingen overfor særligt patienter med hoved-halskræft, siger professor Jens Overgaard fra Aarhus Universitetshospital.

Det samme gør man også i forhold til patienter med brystkræft. Også selv om strålebehandling ikke er den primære behandling her. Til det arbejde har Jens Overgaard og forskerholdet modtaget 4,5 mio. kr. fra Kræftens Bekæmpelse.

Skræddersyet behandling skal være standard

Jens Overgaard forklarer, at man allerede i dag forsøger at tage højde for de biologiske forhold, når man strålebehandler, men ikke nok. Det betyder, at mange patienter får senfølger af den til tider aggressive behandling.

-I dag giver vi en standardbehandling, der virker. Til gengæld er prisen for mange patienter trælse gener efterfølgende. Men i og med at vi hele tiden bliver klogere på biologien, vil vi i fremtiden kunne identificere patienterne og give dem den rette behandling, siger professoren. Jens Overgaard, Professor, Aarhus Universitetshospital

Målet bliver nået indenfor overskuelig fremtid

Og i takt med, at man bliver langt klogere på behandlingsformer og f.eks. får bedre teknikker at arbejde med, vil man kunne finde de patienter, som har brug for lidt større doser strålebehandling og dem, som har brug for mindre.

-Vi kommer til at kunne tilbyde patienterne individuel og mere optimal strålebehandling, der er så skånsom som muligt, så man efterfølgende kan få sig et godt liv igen. Det er bare et spørgsmål om tid, siger Jens Overgaard.

Forskningsprojektet forventes afsluttet i slutningen af 2019.