Det skal vi nå i 2017 og årene fremover

I 2017 og årene fremover har vi især fokus på 3 indsatsområder: At forbedre livet for ældre kræftramte, at få inddraget patienter og pårørende i større grad, samt at gøre en indsats for at fremtidige generationer bliver røgfrie.

Vi skal tage bedre hånd om det stigende antal ældre kræftramte

I takt med at der bliver flere og flere ældre, øges risikoen for at få kræft også. Derfor skal vi tage bedre hånd om de ældre kræftramte – både under og efter sygdomsforløbet. Vi bliver heldigvis bedre til at behandle kræft, og det betyder også, at flere og flere ældre vil overleve.

Et stort indsatsområde bliver derfor at styrke forskningen i psykiske og fysiske senfølger, så vi på bedst mulig vis kan hjælpe patienterne tilbage på ret kurs.

Pårørende og patienter skal inddrages i større grad

Vi skal også arbejde på, at patienter og pårørende oftere kommer med på råd i sundhedsvæsenet. Alle skal høres, så vi får inddraget den unikke viden og erfaring, kræftramte og deres nærmeste ligger inde med.

Det er vigtigt, at vi bringer patienter og pårørendes viden i spil. Lægerne ved ikke altid nok om den enkelte patient, og i den sammenhæng er de pårørendes indsigter en uvurderlig hjælp. Vi har fået Sundhedsstyrelsen og Danske regioner ombord, og de arbejder nu målrettet på at sikre, at patienterne – i første omgang – også får en stemme i sundhedsvæsenet.

Vi tror på, at en større grad af inddragelse af patienter og pårørende er vejen frem – både i sundhedsvæsenet og hos os.

Fremtidige generationer skal være røgfri

Hvert år dør 13.900 danskere på grund af tobak. Det skal vi gøre noget ved. Der er en fornyet opbakning til, at der skal gøres en indsats for at få antallet af tobaksdødsfald ned. Så skal vi sikre, at Danmarks fremtidige generationer bliver røgfri.